Nawigacja

Konferencje naukowe

Ogólnopolska konferencja naukowa „Antykomunizm Polski Podziemnej (1939–1945)” – Olsztyn, 25–26 października 2023 r. (zgłoszenia do 30 lipca 2023 r.)

Delegatura IPN w Olsztynie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Antykomunizm Polski Podziemnej (1939–1945)”, która odbędzie się w dniach 25–26 października 2023 r. w Olsztynie.

W związku z rocznicą powołania Społecznego Komitetu Antykomunistycznego, który nadzorował i kreował antykomunistyczną politykę Polski Podziemnej, pragniemy pochylić się nad kwestią wieloaspektowego zaangażowania się ludzi i struktur niepodległościowych czasów II wojny światowej w działania antykomunistyczne.

Przewidziana jest publikacja pokonferencyjna, dlatego też prelegenci zobowiązani są do dostarczenia tekstów zgodnych z instrukcją wydawniczą IPN.

Przykładowe obszary tematyczne:

- stan badań nad problematyką antykomunizmu Polski Podziemnej,

- ukazanie różnorodności piśmiennictwa dotyczącego antykomunizmu Polski Podziemnej,

- czołowe postaci antykomunizmu Polski Podziemnej,

- wywiad i kontrwywiad wobec komunistów,

- działalność Społecznego Komitetu Antykomunistycznego,

- stronnictwa partyjne wobec komunistów,

- komuniści wobec Polskie Podziemnej,

- akcje propagandowe i bojowe komunistów (PPR–GL–AL) wymierzone w struktury polskiej niepodległościowej konspiracji,

- Polska Podziemna wobec sowieckich oddziałów dywersyjnych,

 

Termin konferencji: 25–26 października 2023 r.

Miejsce konferencji: Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie)

Termin zgłoszenia: do 30 lipca 2023 r.

 

Wraz ze zgłoszeniem prosimy o nadesłanie abstraktu (około 300 znaków).

Koszty uczestnictwa: pracownicy IPN rozliczą udział w ramach delegacji służbowych natomiast koszty referentów spoza IPN pokryje organizator.

 

Kontakt:

dr Krzysztof Kierski

Delegatura IPN w Olsztynie

tel. 89 521 48 06

krzysztof.kierski@ipn.gov.pl

do góry