Nawigacja

Konferencje naukowe

Ogólnopolska konferencja naukowa „Rok 1943. Niepodległościowe oddziały partyzanckie w okupowanej Polsce” – Olsztyn, 20–21 września 2023 (zgłoszenia do 30 lipca 2023 r.)

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji „Rok 1943. Niepodległościowe oddziały partyzanckie w okupowanej Polsce”, organizowanej przez Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie, która odbędzie się w Olsztynie w dniach 20–21 września 2023 r.

Celem konferencji jest usystematyzowanie oraz zaprezentowanie wyników najnowszych badań dotyczących polskiego ruchu partyzanckiego. Cezurą początkową dla planowanych rozważań jest rok 1939, a końcową rok 1943 (konferencja nie obejmuje akcji „Burza”). Pierwsze polskie oddziały partyzanckie zaczęły powstawać jeszcze we wrześniu 1939 r., ale to rok 1943 stanowi początek masowego ruchu partyzanckiego. Chcemy prześledzić historię nie tylko dużych oddziałów partyzanckich, ale i opisać te mniejsze (często efemeryczne). Poza działalnością bojową liczymy, iż badacze zaprezentują i inne formy funkcjonowania oddziałów partyzanckich np. życie artystyczne w oddziałach, wymiar sprawiedliwości (wraz z problemem bandycenia się partyzantów), zwalczanie pospolitego bandytyzmu (w tym komunistycznych band), formy utrzymywania dyscypliny. Chcielibyśmy również zaprezentować system szkolenia w oddziałach, taktykę walki, uzbrojenie, umundurowanie. W dyskusji powinny ponadto znaleźć się wątki dotyczące systemu zaopatrzenia oddziałów i relacje z ludnością cywilną. Chcemy również zaprezentować niemieckie formacje zwalczające polskie oddziały partyzanckie

Proponowane obszary tematyczne:

- opis działalności poszczególnych partyzanckich oddziałów,

- akcje zbrojne,

- przedstawienie sylwetek dowódców i funkcyjnych „leśnych” oddziałów,

- przekrój społeczno-narodowościowy grup partyzanckich,

- życie codzienne, religijne i artystyczne w partyzanckich zgrupowaniach,

- niemieckie formacje i działania antypartyzanckie,

- stosunek do oddziałów partyzanckich o komunistycznej proweniencji,

- stosunek do UPA,

-rodzaje działalności bojowej,

- wymiar sprawiedliwości w oddziałach partyzanckich.

Udział w konferencji jest nieodpłatny. Od uczestników nie będzie pobierana opłata konferencyjna. Organizatorzy pokrywają koszty zakwaterowania na konferencji. Pracownicy IPN rozliczają swój pobyt (nocleg) w ramach delegacji służbowych.

Zgłoszenia przyjmuje

Michał Ostapiuk

michal.ostapiuk@ipn.gov.pl

tel. 895214806

 

 

 

do góry