Nawigacja

Książki – Olsztyn

Starostowie Warmii i Mazur w latach 1945–1950. Szkice biograficzne

Robert Syrwid, Starostowie Warmii i Mazur w latach 1945–1950. Szkice biograficzne, Olsztyn – Białystok – Warszawa 2018, 550 s., ISBN: 978-83-8098-464-6

Seria wydawnicza Oddziału IPN w Białymstoku, tom 35

Książka poprzez studia biograficzne ukazuje pełny obraz funkcjonowania wybranej grupy urzędniczej administracji ogólnej I instancji, a mianowicie starostów powiatowych i kierowników urzędów starościńskich, w latach 1945–1950 na przykładzie Warmii i Mazur. Rozprawa składa się z obszernego wstępu oraz trzech części – rozdziału poświęconego zbiorowemu portretowi starostów, 96 szkiców biograficznych oraz aneksów, w których zebrano w formie tabelarycznej dane dotyczące starostów i wicestarostów Okręgu Mazurskiego oraz województwa olsztyńskiego, a także prezydentów i wiceprezydentów Olsztyna w latach 1945–1950.

 

Gdzie kupić publikacje:

Księgarnie i e-sklep

do góry