Nawigacja

Aktualności

Konkurs „Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie” – III edycja międzynarodowa 2022/2023

Na prace czekamy do 24 marca 2023 r.

  • Konkurs „Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie” – III edycja międzynarodowa 2022/2023
    Konkurs „Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie” – III edycja międzynarodowa 2022/2023

Zapraszamy do udziału w międzynarodowym dwuetapowym konkursie plastycznym. Zadanie polega na wykonaniu polskojęzycznego komiksu przedstawiającego epizod rozgrywający się na tle ważnych wydarzeń dla dziejów polskiego społeczeństwa. Bohaterem może być postać realna lub fikcyjna. Zakres historyczny pracy powinien mieścić się w okresie od roku 1917  do 1990.

Komiks ma stanowić zamkniętą całość o objętości 8-10 stron/plansz formatu A4, przedstawionych w pionie. Technika wykonania: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa, fotografia lub technika mieszana. Do komiksu należy dołączyć metryczkę z danymi autora: imię, nazwisko, wiek, nazwa szkoły i adres mailowy do kontaktu.

Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

  • 11–13 lat
  • 14–16 lat
  • 17–20 lat

Pracę może wykonać indywidualnie lub w dwuosobowym zespole. Należy do niej dołączyć wypełnione formularze (zgłoszenie i oświadczenie). Trzeba je wypełnić, wydrukować i nadesłać razem z pracą z dopiskiem: „Komiks” na kopercie. Są konieczne do przyjęcia pracy przez komisję konkursową. Nie należy dołączać nośników ze zeskanowanym komiksem. Oceniane będą tylko dzieła w oryginale, a skany, kopie itp. nie będą brane pod uwagę.

Komisja konkursowa wybierze 30 najlepszych prac, a ich autorów nagrodzi materiałami plastycznymi dla artystów.

***

Komiksy należy nadsyłać do odpowiednich oddziałowych Biur Edukacji Narodowej IPN (OBEN IPN), zgodnie z przynależnością terytorialną szkoły, do której uczęszcza/uczęszczają autor/autorzy komiksów. Prace zza granicy należy przesłać do Centrali IPN do 24 marca 2023 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej
Biuro Edukacji Narodowej
ul. Janusza Kurtyki 1
02-676 Warszawa

Z dopiskiem: „Komiks”

***

Wszelkich wyjaśnień na temat konkursu udziela Katarzyna Miśkiewicz: katarzyna.miskiewicz@ipn.gov.pl

Więcej informacji o konkursie można znaleźć TUTAJ

do góry