Nawigacja

Książki – Olsztyn

Warmińsko-mazurskie studia z historii najnowszej, tom 1

  • Warmińsko-Mazurskie studia z historii najnowszej, tom 1
    Warmińsko-Mazurskie studia z historii najnowszej, tom 1

Warmińsko-mazurskie studia z historii najnowszej, red. Dominik Krysiak, tom 1, red. Dominik Krysiak, Olsztyn 2016, 328 s., ISBN 978-83-62357-02-4

Ćwierćwiecze, które upłynęło od przeprowadzonych w 1989 r. częściowo wolnych wyborów, oraz przypadające w 2015 r. piętnastolecie Instytutu Pamięci Narodowej stały się zatem okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć badawczych dotyczących najnowszych dziejów Polski. Prezentowany tom studiów poddaje także pewnej ocenie dwudziestopięcioletni dorobek historiografii poświęconej Warmii i Mazurom w latach 1945–1989. Ważnym celem przyświecającym powstaniu tej publikacji, oprócz omówienia problematyki poruszanej dotąd w pracach naukowych, było również zasygnalizowanie nowych obszarów badawczych. Jest to ponadto głos w charakterystycznej dla ziem zachodnich i północnych dyskusji na temat postrzegania dziedzictwa kulturowo-historycznego tych terenów czy kwestii edukacji regionalnej społeczeństwa postimigracyjnego. Mamy zatem nadzieję, że niniejsze wydawnictwo nie tylko wniesie wkład w rozwój regionalnego dorobku naukowego dotychczasowych dziejów Warmii i Mazur, ale stanie się również przyczynkiem do debaty i refleksji nad przeszłością tych ziem.

Ze Wstępu Dominika Krysiaka

SPIS TREŚCI

Dominik Krysiak – Wstęp

Dziedzictwo kulturowe

Jerzy Łapo – Niemieckie pomniki wojenne na Mazurach po 1945 roku
Maria Bieniek, Iwona Jóźwiak – Różnijmy się pięknie. Wielonarodowość Warmii i Mazur oczami młodych mieszkańców regionu
Małgorzata Gałęziowska – Zapis interakcji między muzeum a jego gościem jako obraz dynamiki więzi społecznych. Muzeum Warmii i Mazur po II wojnie światowej

Historiografia

Grzegorz Jasiński – Mniejszości narodowe na Warmii i mazurach (1945–1989). Stan badań
Andrzej Kopiczko – Kościoły mniejszościowe i związki wyznaniowe na Warmii i Mazurach (1945–1989). Stan badań
Piotr Kardela – Życie polityczne na Warmii i Mazurach (1945–1989). Stan badań
Karol Sacewicz – Kilka uwag o miejscu problematyki polskiego antykomunistycznego podziemia niepodległościowego na Warmii i mazurach w historiografii polskiej po 1989 roku

Sprawozdania

Waldemar Brenda – Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie na tle piętnastolecia IPN
Renata Gieszczyńska – Działalność wystawiennicza Delegatury IPN w Olsztynie

Bibliografia

Monika Krogulska-Krysiak, Małgorzata Szymańska-Jasińska – Bibliografia prac naukowych opublikowanych po 1989 roku dotyczących historii Warmii i Mazur w latach 1945–1990

Wykaz skrótów
Noty o autorach
Indeks osób

 

Gdzie kupić publikacje:

Księgarnie i e-sklep

do góry