Nawigacja

Projekty badawcze

Projekty badawcze realizowane w delegaturze IPN w Olsztynie

Centralne Projekty Badawcze

  • Podziemie niepodległościowe 1944–1956 i ofiary represji zamordowane za działalność na rzecz niepodległego państwa polskiego – koordynator: dr Tomasz Łabuszewski
  • Władze komunistyczne wobec kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944–1989 – koordynator: dr hab. Rafał Łatka
do góry