Nawigacja

Zasób

Informacja o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Olsztynie

Na zasób archiwalny olsztyńskiej delegatury składają się materiały archiwalne, w postaci dokumentacji aktowej, organów więziennictwa w ilości 158,67 mb, sądów i prokuratur - 107,41 mb, Policji - 14,97 mb, archiwów wojskowych - 13,61 mb, , darowizny i kolekcje prywatne – 7,31 mb oraz byłej Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Olsztynie - 5,12 mb. Stan zasobu na 31 grudnia 2022 r. wynosi 307,13 mb.

Obecnie w Delegaturze IPN w Olsztynie kontynuowane są prace związane z przejęciem akt z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

do góry