Nawigacja

Archiwalia – Olsztyn

Archiwalne numery pisma podziemnego „Rezonans"

W zasobie archiwalnym delegatury IPN w Olsztynie znajduje się kilkanaście numerów pisma „Rezonans". Jest to najdłużej ukazujące się na Warmii i Mazurach pismo podziemne. W latach 1982-1989 wydano sto numerów tego biuletynu.  Po wprowadzenia stanu wojennego był on symbolem protestu i demonstracją niezłomności lokalnego środowiska opozycyjnego, upominającego się o wolność słowa i demokratyzację życia publicznego.  Pisma przekazał delegaturze IPN Wojciech Ciesielski, działacz NSZZ „Solidarność".

  • Archiwalia Ol111
  • Archiwalia Ol111
  • Archiwalia Ol111
  • Archiwalia Ol111
do góry