Nawigacja

Aktualności

Konkurs ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży”

Zapraszamy do udziału w konkursie poetyckim dla dzieci i młodzieży.

 • Termin zgłoszeń mija 5 kwietnia

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku już po raz siódmy serdecznie zaprasza uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych województwa podlaskiego, województwa warmińsko-mazurskiego oraz dzieci i młodzież, w szczególności pochodzenia polskiego, mieszkającą poza granicami kraju do udziału w konkursie poetyckim „Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży”.

Konkurs jest nie tylko formą popularyzacji historii Polski, ale również utrwala pamięć o losach wielu pokoleń Polaków i ich wkład w dążenie do odzyskania wolności i niepodległości oraz budowę suwerennego państwa w latach 1918-1989. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie w języku polskim własnego utworu poetyckiego, który powinien odnosić się do wartości patriotycznych lub upamiętniać wydarzenie, miejsce, osobę, symbol itp. z najnowszej historii Polski z lat 1918 - 1989 na podstawie dowolnie wybranego źródła historycznego. Dodatkowo do wiersza należy dołączyć autorski komentarz odnoszący się do materiału źródłowego (np. fotografii, dokumentu, wspomnienia, listu), który stał się inspiracją do powstania utworu. Źródła historyczne mogą pochodzić z domowych zbiorów, archiwów, ogólnodostępnej literatury lub portali internetowych. Zachęcamy do korzystania z dokumentów opublikowanych na portalach tematycznych Instytutu Pamięci Narodowej:

https://archiwumpamieci.pl/

https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/wystawy

https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/materialy-edukacyjne

https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/multimedia-1

Mile widziane będą prace konkursowe nawiązujące swą treścią do historii regionu, historii rodziny lub wzbogacone o dotąd niepublikowane źródła. Naszym celem jest odkrywanie wartości i bogactwa dziedzictwa  narodowego, jakim są źródła historyczne, będące świadectwem historii narodu, regionu, a zwłaszcza losów własnej rodziny.

Mamy nadzieję, że nasza propozycja konkursowa będzie atrakcyjną podróżą w czasie, która skłoni młode pokolenie do refleksji oraz twórczych inspiracji. Czekamy na interesujące wiersze zainspirowane ciekawymi i odkrywczymi źródłami!!!

W tym roku prace oceniane będą w dwóch grupach konkursowych i trzech kategoriach:

 • Grupa I: uczniowie z terenu województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego:
 1. kategoria I: uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych
 2.  kategoria II: uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych
 3.  kategoria III: uczniowie szkół ponadpodstawowych.
 • Grupa II: uczniowie mieszkający poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:
 1. kategoria I: grupa wiekowa 10-12 lat
 2. kategoria II: grupa wiekowa 13-15 lat
 3. kategoria III: grupa wiekowa 16-19 lat.

Laureaci konkursu mogą liczyć na atrakcyjne nagrody. Przypominamy również, że w 2023 r. nagrodzone wiersze zostały opublikowane w wydawnictwie Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży. Antologia wierszy konkursowych z lat 2022-2023, t. 3, pod red. Jolanty Brzozowskiej, które jest pokłosiem V i VI edycji konkursu. W wydawnictwie tym ukazało się aż 76 utworów wybranych przez Jury konkursu.

Może to Twój wiersz zostanie opublikowany w kolejnym tomiku poetyckim!

Termin zgłaszania wytypowanych przez szkoły prac (do 10 prac z każdej kategorii konkursowej): do dnia 5 kwietnia 2024 r.

Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej do dnia 7 czerwca 2024 r.

Informacja o dokładnym terminie uroczystej gali podsumowującej konkurs zostanie umieszczona na stronach internetowych Organizatora.

Prosimy zapoznać się z załączonym regulaminem konkursu!

Kontakt ze strony Organizatora:

 1. Uczestnicy konkursu z terenu województwa podlaskiego oraz mieszkający poza granicami kraju:

jolanta.brzozowska@ipn.gov.pl tel. 85 664 57 45; 85 664 57 47

 1. Uczestnicy konkursu z terenu województwa warmińsko-mazurskiego:
 • Mateusz Wojciechowski (Delegatura IPN w Olsztynie)

mateusz.wojciechowski@ipn.gov.pl  tel. 89 521 48 05

 

UWAGA! Konkurs został również zarekomendowany przez Organizatora do wpisania do Wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Podlaskiego i Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Konkurs organizowany jest przez Oddziałowe Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku przy wsparciu Delegatury IPN w Olsztynie.

Honorowy patronat nad konkursem objął Minister Edukacji Narodowej oraz Wojewoda Podlaski, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Podlaski Kurator Oświaty, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty. Patronat medialny: Radio Białystok.

Więcej informacji o konkursie edycje I-VI w poniższym linku:

https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/archiwa/dzialalnosc-naukowa-i-p/konkursy

do góry